staczać się


staczać się
Staczać się po równi pochyłej zob. równia.
Stoczyć się do rynsztoka, na (samo) dno zob. dno 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • staczać się – stoczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tocząc się, zsuwać się, spadać niżej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Staczać się ze zbocza, z pochyłości. Kulka stacza się po równi pochyłej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • staczać się po równi pochyłej — {{/stl 13}}{{stl 7}} ulegać coraz większemu upadkowi, coraz szybszej destrukcji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie mają racji ci, który mówią, że polska gospodarka stacza się po równi pochyłej. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stoczyć się — Staczać się po równi pochyłej zob. równia. Stoczyć się do rynsztoka, na (samo) dno zob. dno 5 …   Słownik frazeologiczny

  • turlać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przesuwać się, robiąc obroty; toczyć się, staczać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłopcy turlali się z górki. Piłka turlała się po jezdni. Ołówek turlał się po stole. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wykolejać się – wykoleić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o pojeździe szynowym: wypadać z toru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tramwaj się wykoleił. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} odbiegać od normy, przybierać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stoczyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. staczać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • równia — Staczać się po równi pochyłej «ponosić klęskę za klęską, nie mogąc odwrócić niekorzystnego biegu zdarzeń»: (...) trzeba kraj ratować przed staczaniem się po równi pochyłej. T. Dołęga Mostowicz, Kariera …   Słownik frazeologiczny

  • pochyły — Staczać się po równi pochyłej zob. równia …   Słownik frazeologiczny

  • stoczyć — dk VIb, stoczyćczę, stoczyćczysz, stocz, stoczyćczył, stoczyćczony staczać ndk I, stoczyćam, stoczyćasz, stoczyćają, stoczyćaj, stoczyćał, stoczyćany 1. «tocząc zsunąć coś z góry, zepchnąć w dół» Stoczyć kamień do rowu. Staczać beczki po pochylni …   Słownik języka polskiego

  • lecieć — ndk VIIa, leciećcę, leciećcisz, leć, leciećciał, leciećcieli 1. «przebywać jakąś przestrzeń w powietrzu za pomocą skrzydeł lub specjalnego mechanizmu; kierować statkiem powietrznym» Ptak, motyl, samolot leci. Lecieć samolotem. Lecieć do Paryża. 2 …   Słownik języka polskiego